รับดูแลเว็บไซต์

บริการของเรา มีดังนี้

ระบบจัดการ Stock สินค้า

ปรับปรุงข้อมูลเว็บไซต์

จัดปรับปรุงข้อมูลในหน้าเว็บไซต์ของคุณ ให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ โดยทางเราจะใส่ข้อมูล รูปภาพ และสื่ออื่นๆ ตามความต้องการของท่าน รวมทั้งตรวจสอบข้อมูลเนื้อหาในเว็บของท่านให้ถูกต้อง อีกทั้งทางเราจะตรวจสอบลิงค์ในหน้าเว็บไซต์ของท่าน ไม่ให้มีลิงค์เสีย ทำให้ช่วยติด SEO อีกด้วย

ระบบสินค้าหลากหลาย

แก้ไขโปรแกรม

ดูแลแก้ไขโปรแกรม รวมทั้งอัปเดตโปรแกรมให้ทันสมัยเสมอ (กรณีใช้โปรแกรม WordPress) เพื่อป้องกัน Hacker ผู้ซึ่งอาจจะโจมตีเว็บไซต์ของคุณ จนไม่สามารถใช้งานได้ อีกทั้งทางเรายังมีบริการสแกนรูโหว่เว็บไซต์ของท่าน เพื่อเพิ่มความมั่นใจว่าเว็บไซต์ของท่านจะมีความปลอดภัยสูง

ระบบจัดการสินค้า

สำรองข้อมูล

ทางเราจะทำการสำรองข้อมูลให้คุณทุกอาทิตย์ โดยทำการสำรองข้อมูลไว้ที่ External Harddisk ซึ่งมีความปลอดภัยสูง หากข้อมูลในเว็บไซต์เสียหาย สามาถนำกลับมาได้ในระยะเวลาอันรวดเร็ว

ระบบรายงานผล

เพิ่มประสิทธิภาพของเว็บไซต์

ปรับความเร็วในการโหลดของเว็บไซต์ของท่านให้มีความเร็วในการเปิดมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะสร้างความประทับใจต่อผู้เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของท่านในการเข้ามาดูสินค้าและบริการของท่าน รวมทั้งเรายังจะติดตั้งตัววัดสถิติของ Google Analytics เพื่อให้ท่านสามารถดูข้อมูลคนเยี่ยมชมเว็บไซต์ของท่านได้อีกด้วย

Popup Banner

ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์

บริการประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ของท่านให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น โดยผ่านทางช่องทาง Social Network เช่น Facebook หรือ Instagram และทางเรายังรับลงโฆษณาใน Google Ads เพื่อเพิ่มยอดขายให้กับสินค้าและบริการของท่าน

ระบบ Customize Step Checkout (Option)

จัดทำ SEO

บริการปรับปรุงเว็บไซต์ของท่านให้ติด SEO มากยิ่งขึ้น โดยทางเราจะแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์ให้ถูกต้องตามหลักที่ Search Engine ชอบ ทำให้ท่านจะสามารถหาลูกค้าเพิ่มเติมได้ ในราคาที่ประหยัดกว่าการลงโฆษณา

live chat

เขียนบทความ

ทางเรามีบริการรับเขียนบทความเพื่อวาง Keyword ที่ทางคุณต้องการ เพื่อทำให้ติด SEO Keyword นั้นโดยผู้มีประสบการณ์ด้านการเขียนบทความ ทำให้มีผู้เข้าชมเว็บไซต์ของคุณมากยิ่งขึ้น เพิ่มโอกาสการขายสินค้าและบริการของคุณ

การรันตี Malware หรือไวรัส เป็นระยะเวลา 1 ปี

รับแก้ไขเว็บไซต์ติด มัลแวร์ (Malware) หรือไวรัส (Virus)

ทางเรามีผู้เชี่ยวชาญในการแก้ไขเว็บไซต์ของท่านที่ติด มัลแวร์ (Malware) หรือไวรัส โดยมืออาชีพที่มีประสบการณ์ รวมทั้งปรับปรุงเว็บไซต์ของท่านให้มีโค๊ดที่ทันสมัย เพื่อป้องกันการติดมัลแวร์ในอนาคตอีกด้วย ทางเรารับประกันการปลอดมัลแวร์ เมื่อใช้บริการของเรา

รองรับเว็บไซต์หลายภาษา

การเปลี่ยนธีมเว็บไซต์ WordPress

เรามีบริการเปลี่ยนธีมของ WordPress เป็นแบบล่าสุดที่ท่านชอบ เพื่อให้ทันสมัยและเปลี่ยนแบบเว็บไซต์ของท่านให้สวยงามยิ่งขึ้น เรามีประสบการณ์ด้านนี้โดยตรง การเปลี่ยนธีมทำควบคู่ไปกับการอัปเดท WordPress ให้ทันสมัยอีกด้วย ทำให้ปิดรูโหว่เหล่า Hacker ที่ต้องการ Hack เว็บของท่าน