Tag Archives: การทำ SEO

สอนการทำ SEO ด้วยตัวเอง ตอนที่ 2 การใช้เครื่องมือ WEB CEO วัดผลการทำ SEO

Capture 728x375 1

จากบทความ “สอนการทำ SEO ด้วยตัวเอง ตอนที่ 1 การใช้เครื่องมือ WEB CEO วิเคราะห์ SEO” ที่เราได้ใช้เครื่องมือ Web CEO ในการปรับ SEO ของเว็บไซต์เราแล้ว วันรุ่งขึ้นเราสามารถใช้เครื่องมือนี้วัดผลอันดับของเราได้ โดยมีขั้นตอนการวัดผล ดังต่อไปนี้ 1.ให้เราเปิดโปรแกรม Web CEO ขึ้นมา เลือกเมนู “Check Rankings” จะปรากฎหน้าจอดังต่อไปนี้ 2. เลือก Project หรือ เว็บไซต์ของเราที่ต้องการวัดผล SEO 3. หากไม่มี ให้เลือก “Add New Site” จะพบหน้าจอดังต่อไปนี้ ใส่ชื่อเว็บไซต์ เช่น www.cjsoft.co.th ใส่คำอธิบาย ใส่อะไรไปก็ได้ ที่เราทราบว่าเป็นเว็บนี้ ส่วนมากผมจะใส่ชื่อเว็บไซต์ลงไป กด “Next” 2 ครั้งและกดปุ่ม “Finish” 4. เมื่อเราเพิ่มเว็บไซต์ใหม่แล้ว […]