รายละเอียดและราคาทําเว็บ

ราคาทำเว็บ รองรับอุปกรณ์ทุกชนิด (Responsive) และ รองรับ SEO ที่ดีที่สุด ทั่วโลกนิยมใช้
ราคาทำเว็บบริษัท
B 15,000 /ครั้ง

สามารถเลือก 1 Template

Responsive Design รองรับทุกอุปกรณ์

จัดทำ SEO ให้เบื้องต้น

มีระบบป้องกัน Spam. Hacker และ Backup

เว็บไซต์ภาษาเดียว

ลงเนื้อหาพร้อมตกแต่งรูป 5 หน้า

มีสถิติเข้าชมเว็บไซต์แบบ Realtime (Google Analytics)

Support ตลอดอายุการใช้งานฟรี

มีคู่มือและอบรมการใช้งานเบื้องต้น

 

ราคาทำเว็บบริษัท (Premium)
B 25,000 ครั้ง

สามารถเลือก 1 Template

Responsive Design รองรับทุกอุปกรณ์

จัดทำ SEO ให้เบื้องต้น

มีระบบป้องกัน Spam. Hacker และ Backup

เว็บไซต์หลายภาษาเช่น อังกฤษ จีน

ลงเนื้อหาพร้อมตกแต่งรูป 10 หน้า

มีสถิติเข้าชมเว็บไซต์แบบ Realtime (Google Analytics)

Support ตลอดอายุการใช้งานฟรี

มีคู่มือและอบรมการใช้งานเบื้องต้น

 

ราคาทำเว็บอีคอมเมิร์ซ (Standard)
B 30,000 /ครั้ง

สามารถเลือก 1 Template

Responsive Design รองรับทุกอุปกรณ์

จัดทำ SEO ให้เบื้องต้น

มีระบบป้องกัน Spam, Hacker และ Bakup

เว็บไซต์ภาษาเดียว

มีระบบ Shopping Cart

มีระบบ Payment (Paypal,Omise,SCB)

ใส่สินค้าให้ 10 ชิ้น

Support ตลอดอายุการใช้งานฟรี

มีคู่มือและอบรมการใช้งานเบื้องต้น

 

โทร 098 454 1868

ราคาทำเว็บอีคอมเมิร์ซ (Premium)

สามารถเลือก 1 Template

Responsive Design รองรับทุกอุปกรณ์

จัดทำ SEO ให้เบื้องต้น

มีระบบป้องกัน Spam , Hacker และ Backup

เว็บไซต์หลายภาษา

มีระบบ Shopping Cart

มีระบบ Payment (Paypal,Omise,SCB)

ใส่สินค้าให้ทั้งหมด

สามารถ Upload สินค้าในรูปแบบไฟล์ Excel ได้

Support ตลอดอายุการใช้งานฟรี

มีคู่มือและอบรมการใช้งานเบื้องต้น

 

 หมายเหตุ
  • ราคาทําเว็บ ดังกล่าวยังไม่รวม ค่าออกแบบโลโก้ 1 โลโก้, Banner Slide 3 Banner ซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายอีกประมาณ 5,000 บาท
  • ราคาทําเว็บ ดังกล่าวเป็นราคาเริ่มต้น ราคาอาจจะเปลี่ยนไปตามความต้องการของลูกค้า
  • ราคาทําเว็บ ดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
  • ราคาทําเว็บ ดังกล่าวไม่รวมค่า Hosting และ Domain

หน้าแรก >>  ราคาทำเว็บ