รายละเอียดและราคาทําเว็บ

ราคาทำเว็บ รองรับอุปกรณ์ทุกชนิด (Responsive) และ รองรับ SEO ที่ดีที่สุด ทั่วโลกนิยมใช้
ราคาทำเว็บบริษัท
B 30,000 /ครั้ง

สามารถเลือก 1 Template

Responsive Design รองรับทุกอุปกรณ์

จัดทำ SEO ให้เบื้องต้น

มีระบบป้องกัน Spam. Hacker และ Backup

เว็บไซต์ภาษาเดียว

ลงเนื้อหาพร้อมตกแต่งรูปไม่เกิน 20 หน้า

มีสถิติเข้าชมเว็บไซต์แบบ Realtime (Google Analytics)

โดเมน 1 ปี

Hosting ขนาด 5 GB

ออกแบบ Banner ขนาดใหญ่ 2 Banner

ฟรี ติดตั้ง SSL

Support ตลอดอายุการใช้งานฟรี

มีคู่มือและอบรมการใช้งานเบื้องต้น

แก้ไขข้อบกพร่องของโปรแกรมเป็นระยะเวลา 1 ปี

ราคาทำเว็บบริษัท (Premium)
B 37,000 ครั้ง

สามารถเลือก 1 Template

Responsive Design รองรับทุกอุปกรณ์

จัดทำ SEO ให้เบื้องต้น

มีระบบป้องกัน Spam. Hacker และ Backup

เว็บไซต์ 2 ภาษาเช่น ไทย อังกฤษ

ลงเนื้อหาพร้อมตกแต่งรูปไม่เกิน 30 หน้า

มีสถิติเข้าชมเว็บไซต์แบบ Realtime (Google Analytics)

โดเมน 1 ปี

Hosting ขนาด 10 GB

ออกแบบ Banner ขนาดใหญ่ 3 Banner

ฟรี ติดตั้ง SSL

Support ตลอดอายุการใช้งานฟรี

มีคู่มือและอบรมการใช้งานเบื้องต้น
แก้ไขข้อบกพร่องของโปรแกรมเป็นระยะเวลา 1 ปี

 

ราคาทำเว็บอีคอมเมิร์ซ (Standard)
B 35,000 /ครั้ง

สามารถเลือก 1 Template

Responsive Design รองรับทุกอุปกรณ์

จัดทำ SEO ให้เบื้องต้น

มีระบบป้องกัน Spam, Hacker และ Backup

เว็บไซต์ภาษาเดียว

มีระบบ Shopping Cart

มีระบบรับชำระเงินโดยโอนผ่านธนาคาร

ใส่สินค้าให้ 30 ชิ้น

โดเมน 1 ปี

Hosting ขนาด 5 GB

ออกแบบ Banner ขนาดใหญ่ 3 Banner

ฟรี ติดตั้ง SSL

Support ตลอดอายุการใช้งานฟรี

มีคู่มือและอบรมการใช้งานเบื้องต้น

แก้ไขข้อบกพร่องของโปรแกรมเป็นระยะเวลา 1 ปี

 

โทร 098 454 1868

ราคาทำเว็บอีคอมเมิร์ซ (Premium)

สามารถเลือก 1 Template

Responsive Design รองรับทุกอุปกรณ์

จัดทำ SEO ให้เบื้องต้น

มีระบบป้องกัน Spam , Hacker และ Backup

เว็บไซต์หลายภาษา

มีระบบ Shopping Cart

มีระบบ Payment (Paypal,Omise,SCB)

ใส่สินค้าให้ทั้งหมด

โดเมน 1 ปี

Hosting ขนาด 10 GB

ออกแบบ Banner ขนาดใหญ่ 3 Banner

ฟรี ติดตั้ง SSL

Support ตลอดอายุการใช้งานฟรี

มีคู่มือและอบรมการใช้งานเบื้องต้น

แก้ไขข้อบกพร่องของโปรแกรมเป็นระยะเวลา 1 ปี

 หมายเหตุ
  • ราคาทําเว็บ ดังกล่าวยังไม่รวม ค่าออกแบบโลโก้ 1 โลโก้, Banner Slide 3 Banner ซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายอีกประมาณ 5,000 บาท
  • ราคาทําเว็บ ดังกล่าวเป็นราคาเริ่มต้น ราคาอาจจะเปลี่ยนไปตามความต้องการของลูกค้า
  • ราคาทําเว็บ ดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
  • ราคาทําเว็บ ดังกล่าวไม่รวมค่า Hosting และ Domain

หน้าแรก >>  ราคาทำเว็บ

Call Now 098 454 1868