ราคาทำเว็บไซต์

CORPORATE LITE

20,000 บาท

 • ธีม 1 Template
 • Reponsive Design รองรับทุกอุปกรณ์
 • จัดทำ SEO เบื้องต้น (ไม่การันตี)
 • มีระบบป้องกัน Spam และ Hacker
 • เว็บไซต์ภาษาเดียว
 • จำนวนหน้าไม่เกิน 10 หน้า
 • มีสถิติเข้าชมเว็บไซต์แบบ Realtime (Google Analytics)
 • Hosting 1 ปี พื้นที่ 5,000 MB
 • โดเมน .com 1 ปี
 • จำนวนอีเมล์ไม่จำกัด
 • ฟรี SSL
 • ออกแบบ Banner ขนาดใหญ่ 3 ชิ้น
 • แก้ไขข้อบกพร่องของโปรแกรมเป็นระยะเวลา 1 ปี
 • การันตี Malware และ Hacker 1 ปี
 • สำรองฐานข้อมูลและมีเดียต่างๆ เป็นระยะเวลา 1 ปี
 • มีคู่มือและอบรมการใช้งานเบื้องต้น
 • แก้ไขได้ไม่เกิน 4 ครั้ง
รายละเอียด

CORPORATE STANDARD

30,000 บาท

 • ธีม 1 Template
 • Reponsive Design รองรับทุกอุปกรณ์
 • จัดทำ SEO เบื้องต้น (ไม่การันตี)
 • มีระบบป้องกัน Spam และ Hacker
 • เว็บไซต์ภาษาเดียว (รองรับภาษาอื่นๆ)
 • จำนวนหน้าไม่เกิน 10 หน้า
 • มีสถิติเข้าชมเว็บไซต์แบบ Realtime (Google Analytics)
 • Hosting 1 ปี พื้นที่ 5,000 MB
 • โดเมน .com 1 ปี
 • จำนวนอีเมล์ไม่จำกัด
 • ฟรี SSL
 • ออกแบบ Banner ขนาดใหญ่ 3 ชิ้น
 • แก้ไขข้อบกพร่องของโปรแกรมเป็นระยะเวลา 1 ปี
 • การันตี Malware และ Hacker 1 ปี
 • สำรองฐานข้อมูลและมีเดียต่างๆ เป็นระยะเวลา 1 ปี
 • มีคู่มือและอบรมการใช้งานเบื้องต้น
 • ไม่จำกัดจำนวนครั้งแก้ไข จนกว่าจะส่งมอบ
รายละเอียด

E-COMMERCE STANDARD

50,000 บาท

 • ธีม 1 Template
 • Reponsive Design รองรับทุกอุปกรณ์
 • จัดทำ SEO เบื้องต้น (ไม่การันตี)
 • มีระบบป้องกัน Spam และ Hacker
 • เว็บไซต์ 1 ภาษา
 • จำนวนหน้า 10 หน้า เพิ่มหน้าได้เองไม่จำกัด
 • มีสถิติเข้าชมเว็บไซต์แบบ Realtime (Google Analytics)
 • Hosting 1 ปี พื้นที่ 2 GB
 • โดเมน .com 1 ปี
 • จำนวนอีเมล์ไม่จำกัด
 • ฟรี SSL
 • ออกแบบ Banner ขนาดใหญ่ 2 ชิ้น
 • แก้ไขข้อบกพร่องของโปรแกรมเป็นระยะเวลา 1 ปี
 • การันตี Malware และ Hacker 1 ปี
 • สำรองฐานข้อมูลและมีเดียต่างๆ เป็นระยะเวลา 1 ปี
 • มีคู่มือและอบรมการใช้งานเบื้องต้น
 • แก้ไขงาน จำนวนไม่เกิน 3 ครั้ง
รายละเอียด

E-COMMERCE PREMIUM

สอบถาม

 • ธีม 1 Template
 • Reponsive Design รองรับทุกอุปกรณ์
 • จัดทำ SEO เบื้องต้น (ไม่การันตี)
 • มีระบบป้องกัน Spam และ Hacker
 • เว็บไซต์ 2 ภาษา
 • จำนวนหน้าไม่เกิน 30 หน้า
 • ใส่สินค้าให้ทั้งหมด
 • มีระบบรับชำระเงินโดยโอนผ่านธนาคารและตัดบัตรเครดิต
 • สามารถเพิ่มหมวดหมู่ได้เอง
 • สามารถเพิ่มสินค้าได้เอง
 • มีสถิติเข้าชมเว็บไซต์แบบ Realtime (Google Analytics)
 • Hosting 1 ปี พื้นที่ 10 GB
 • โดเมน .com 1 ปี
 • จำนวนอีเมล์ไม่จำกัด
 • ฟรี SSL
 • ออกแบบ Banner ขนาดใหญ่ 4 ชิ้น
 • แก้ไขข้อบกพร่องของโปรแกรมเป็นระยะเวลา 1 ปี
 • การันตี Malware และ Hacker 1 ปี
 • สำรองฐานข้อมูลและมีเดียต่างๆ เป็นระยะเวลา 1 ปี
 • มีคู่มือและอบรมการใช้งานเบื้องต้น
 • ไม่จำกัดจำนวนครั้งแก้ไข จนกว่าจะส่งมอบ
รายละเอียด

ราคาทําเว็บไซต์ E-CATALOG

40,000 บาท

 • ธีม 1 Template
 • Reponsive Design รองรับทุกอุปกรณ์
 • จัดทำ SEO เบื้องต้น (ไม่การันตี)
 • มีระบบป้องกัน Spam และ Hacker
 • เว็บไซต์ 1 ภาษา
 • จำนวนหน้าไม่เกิน 10 หน้า
 • ใส่สินค้าให้ 30 รายการ
 • มีระบบขอใบเสนอราคา
 • สามารถเพิ่มหมวดหมู่ได้เอง
 • สามารถเพิ่มสินค้าได้เอง
 • มีสถิติเข้าชมเว็บไซต์แบบ Realtime (Google Analytics)
 • Hosting 1 ปี พื้นที่ 5 GB
 • โดเมน .com 1 ปี
 • จำนวนอีเมล์ไม่จำกัด
 • ฟรี SSL
 • ออกแบบ Banner ขนาดใหญ่ 3 ชิ้น
 • แก้ไขข้อบกพร่องของโปรแกรมเป็นระยะเวลา 1 ปี
 • การันตี Malware และ Hacker 1 ปี
 • สำรองฐานข้อมูลและมีเดียต่างๆ เป็นระยะเวลา 1 ปี
 • มีคู่มือและอบรมการใช้งานเบื้องต้น
 • ไม่จำกัดจำนวนครั้งแก้ไข จนกว่าจะส่งมอบ
รายละเอียด

เว็บไซต์อสังหาริมทรัพย์

40,000 บาท

 • ธีม 1 Template
 • Reponsive Design รองรับทุกอุปกรณ์
 • จัดทำ SEO เบื้องต้น (ไม่การันตี)
 • มีระบบป้องกัน Spam และ Hacker
 • เว็บไซต์ 1 ภาษา
 • จำนวนหน้าไม่เกิน 10 หน้า
 • ใส่ทรัพย์ 30 รายการ
 • สามารถสร้างหมวดหมู่ได้เช่น ขาย เช่า
 • เพิ่มทรัพย์ได้เองไม่จำกัด
 • มีสถิติเข้าชมเว็บไซต์แบบ Realtime (Google Analytics)
 • Hosting 1 ปี พื้นที่ 5 GB
 • โดเมน .com 1 ปี
 • จำนวนอีเมล์ไม่จำกัด
 • ฟรี SSL
 • ออกแบบ Banner ขนาดใหญ่ 3 ชิ้น
 • แก้ไขข้อบกพร่องของโปรแกรมเป็นระยะเวลา 1 ปี
 • การันตี Malware และ Hacker 1 ปี
 • สำรองฐานข้อมูลและมีเดียต่างๆ เป็นระยะเวลา 1 ปี
 • มีคู่มือและอบรมการใช้งานเบื้องต้น
 • ไม่จำกัดจำนวนครั้งแก้ไข จนกว่าจะส่งมอบ
รายละเอียด

CAR CLASSIFIED

50,000 บาท

 • ธีม 1 Template
 • Reponsive Design รองรับทุกอุปกรณ์
 • จัดทำ SEO เบื้องต้น (ไม่การันตี)
 • มีระบบป้องกัน Spam และ Hacker
 • เว็บไซต์ 1 ภาษา
 • จำนวนหน้าไม่เกิน 10 หน้า
 • ใส่รถเป็นตัวอย่าง 30 รายการ สามารถใส่ได้ไม่จำกัด
 • สามารถสร้างหมวดหมู่ได้เช่น รถยนต์ รถตู้ รถปิคอัพ
 • เพิ่มรถได้เองไม่จำกัด
 • มีสถิติเข้าชมเว็บไซต์แบบ Realtime (Google Analytics)
 • Hosting 1 ปี พื้นที่ 5 GB
 • โดเมน .com 1 ปี
 • จำนวนอีเมล์ไม่จำกัด
 • ฟรี SSL
 • ออกแบบ Banner ขนาดใหญ่ 3 ชิ้น
 • แก้ไขข้อบกพร่องของโปรแกรมเป็นระยะเวลา 1 ปี
 • การันตี Malware และ Hacker 1 ปี
 • สำรองฐานข้อมูลและมีเดียต่างๆ เป็นระยะเวลา 1 ปี
 • มีคู่มือและอบรมการใช้งานเบื้องต้น
 • ไม่จำกัดจำนวนครั้งแก้ไข จนกว่าจะส่งมอบ
รายละเอียด

ราคาทําเว็บไซต์ SALE PAGE

8,900 บาท

 • ธีม 1 Template
 • Reponsive Design รองรับทุกอุปกรณ์
 • จัดทำ SEO เบื้องต้น (ไม่การันตี)
 • มีระบบป้องกัน Spam และ Hacker
 • เว็บไซต์ 1 ภาษา
 • จำนวนหน้า 10 หน้า เพิ่มหน้าได้เองไม่จำกัด
 • มีสถิติเข้าชมเว็บไซต์แบบ Realtime (Google Analytics)
 • Hosting 1 ปี พื้นที่ 2 GB
 • โดเมน .com 1 ปี
 • จำนวนอีเมล์ไม่จำกัด
 • ฟรี SSL
 • ออกแบบ Banner ขนาดใหญ่ 2 ชิ้น
 • แก้ไขข้อบกพร่องของโปรแกรมเป็นระยะเวลา 1 ปี
 • การันตี Malware และ Hacker 1 ปี
 • สำรองฐานข้อมูลและมีเดียต่างๆ เป็นระยะเวลา 1 ปี
 • มีคู่มือและอบรมการใช้งานเบื้องต้น
 • แก้ไขงาน จำนวนไม่เกิน 3 ครั้ง
รายละเอียด