วัฒนธรรมองค์กรของบริษัท ซีเจ ซอฟท์

บริษัท ซีเจ ซอฟท์ มีการทำงานแบบ WFH 100% มีพนักงานอยู่ทั่วประเทศไทย ทำงานแบบออนไลน์ โดยใช้ไลน์, Google Workspace, Zoom และ Trello ในการจัดการโปรเจคต่างๆ โดยระบบทั้งหมดอยู่บน Cloud สามารถทำงานจากที่ไหนก็ได้ หากมีอินเตอร์เนต การทำงานแบบนี้ทำให้พนักงานอยู่ใกล้ชิดครอบครัว มีเวลาดูแลครอบครัว ทำให้มีความตั้งใจในการทำงานสูง และไม่ต้องเสียเวลาในการเดินทาง อีกทั้งยังอยู่ใกล้ชิดธรรมชาติ และค่าครองชีพในต่างจังหวัดยังประหยัดกว่าในกรุงเทพฯ และปริมณฑล และเชื่อมั่นได้ว่าเราส่งมอบงานให้กับลูกค้าได้แน่นอน ดูจากผลงานทั้งบริษัทขนาดเล็ก บริษัทมหาชน และ หน่วยงานราชการ มากกว่า 500 รายที่เป็นลูกค้าเรา

อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ 1 คน

อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพขร 2 คน

อ.ทรายทองวัฒนา จ.กำแพงเพชร 1 คน

อ.สัตหีบ 1 คน

นนทบุรี 2 คน

กรุงเทพ 4 คน

ปทุมธานี 1 คน

สงขลา 1 คน

ราชบุรี 1 คน